Ke stažení

Dlouhodobý rozpočet DDM je vyvěšen na webových stránkách zřizovatele. www.mestokralupy.cz

Informace k ochraně osobních údajů naleznete pod záložkou ochrana osobních údajů.

!!! PŘIHLÁŠKY K ZÁJMOVÝM ÚTVARŮM PRO ROK 2018/19 BUDOU VYVĚŠENY NA KONCI SRPNA!!!