Naši lidé

Content of this page is not available in selected language (en).

NAŠI EXTERNISTÉ

Hana Bozděchová

Aktuálně v DDM vede zájmové útvary Jóga I. (děti 9-12 let) a Jóga II. (děti 13-16 let). Sama říká: Jógu cvičím už více ne15 let. Postupem času se stala mou dobrou přítelkyní a život bez ní už si dokážu jen stěží představit. A co mi dává? Klid a mír v duši, zastavení se v čase(kterého se stále nedostává:-). Jsem velmi aktivní člověk a jóga mi pomáhá k vnitřnímu zklidnění a zamyšlení. Zároveň posiluje i schránku - tělo, což je další významný přínos! I s dětmi mě jóga moc baví, učí mě vnímat věci jinak, barevněji. Energie máme občas příliš, ale divili byste se, jak jsou 10-leté děti schopné úžasně relaxovat! 

Eva Čípková

V  Domě dětí a mládeže vede kurzy šití. Paní Eva je vyučena dámskou krejčovou, spolupracuje s českou výtvarníci pro kterou připravuji zakázkovou výrobu oděvů přehlídky a další zajímavé projekty. V kurzech šití se naučíte jak opravit nebo upravit oblečení pro své nejbližší, nebo jak si ušít něco nového a originálního. Paní Čípková Vám ráda předá něco ze svých zkušeností.

Kristýna Hynková

V DDM vede zájmový útvar Moderní tanec - začátečníci určený tanečnicím a tanečníků ve věku 9-13 let.

Bc. Gabriela Junášková

V DDM vede zájmový útvar Tvořivá grafická dílna (15 let a výše), Příprava na výtvarné SŠ (děti z 8. a 9. třídy ZŠ) a Klasická fotografie (děti 11-18 let)

Jitka Kubištová

Jitka pracuje jako asistentka ve státní správě. Trénování volejbalu se věnuje již 25 let. Vždy ji bavila práce s dětmi, jezdila na letní tábory jako praktikantka i jako vedoucí. Od malička má ráda sport a ke sportu vedu také obě své děti.  V DDM aktuálně vede zájmové útvary Volejbal - přípravka (děti 2.-3. třída) a Volejbal - mladší žáky (děti 6.-7. třída).

Věra Pokorná

 Již několik let se pravidelně účastní jako praktikant letního tábora DDM. Aktuálně vede v DDM zájmové útvary Kytara I. a II. určené dětem školního věku. Hře na kytaru se věnuje 9 let. Mezi další zájmy patří hra na klavír (10 let v ZUŠ) a tanec. Ve volném čase ráda sportuje.

Barbora Purnochová

V DDM vede zájmové útvary Taneční hýbání I. (děti 3-5 let) a Taneční hýbání (děti 5-6 let).

Miroslava Šmídová - Lektorka tanečních kroužků - členka taneční skupiny Naděje 

Libuše Živná - Lektorka kroužku Míčové hry 

Mgr. Jana Kolářová  - Lektorka jazykových kurzů Angličtiny a Českého jazyka pro cizince 

Světlana Nováková - Lektorka kurzů pro dospělé - Relaxační cvičení  

Barbora Vítková - Lektorka kroužku Vaření pro nejmenší  

Hana Štibingerová  - Lektorka taneční kroužků  

Mgr. Nikola Horáková - Manažer prevence kriminality - Lektorka kroužku Malý policista  

Veronika Vespremiová - Lektorka tanečních kroužků Street dancew 

Martina Fejtová - Trenérka volejbalu 

Hiklová Michaela - Trenérka volejbalu

Tereza Hynková - Trenérka volejbalu


V DDM vede zájmový útvar Moderní tanec určený tanečníkům a tanečnicím ve věku 12 - 19 let.

Karel Janda

Programování s dětmi a výpočetní technice se věnuje už přes 30 let. Začínal s tím ještě ve Svazarmu, na počítačích PP06 i na sálových počítačích v Kaučuku. Pak přešel do domu dětí v Kralupech nad Vltavou, kde používá ve výuce osobní počítače z celé jejich historie. Zařazuje do výuky zajímavé programy /nejraději freeware, s možností počeštění/ . Děti ho jako externistu motivují každým rokem, práce s nimi ho velmi naplňuje a uvolňuje mu tak stress z jeho hlavního zaměstnání. Většinu svého volného času teď věnuje třem vnoučatům.

Petr Janoušek

Petr v DDM vede kroužek Street workoutu. S naším Domem dětí jezdil několik let na tábory, nejdříve jako táborník, poté jako praktikanta poslední tři roky doplňuje řady táborových vedoucí. Má rád sport a aktivně se mu věnuje již od dětství. Cvičení se věnuje sedm let. Je kondičním trenérem dětí a mládeže v Gladiator training Kralupy. Rád předává získané vědomosti a zkušenosti.

Petr Krbec

Tanci a hlavně hip hopu se věnuje již řadu let, v DDM pracuje 10 let. Petr se snaží děti učit tanečnímu projevu, každým rokem připravujeme taneční choreografii, se kterou se pak zúčastňujeme tanečních soutěží, především Středočeského tanečního poháru, který se koná již 8 let. Dosahuje s dětmi vynikajících výsledků a zatím každý rok postoupili do krajského kola a i tam se umístili na předních místech. Práce s dětmi ho baví a je rád, když jim může předávat své zkušenost. V DDM aktuálně vede zájmové útvary Hip-hop dance I. - začátečníci (děti 6-11 let) a Hip-hod dance II. - pokročilí (děti 11-16 let).

Marcel Novák

V DDM vede zájmové útvary Kickbox I. (děti 10-15 let) a Kickbox II. (dospělí).

Ing. František Seiner

Již od malička ho ve škole velmi bavila matematika a později se staly jeho koníčkem také šachy. Už na gymnáziu vedl kroužek šachistů. Později pak pomáhal místním trenérům a již několik let předávám své zkušenosti dětem v DDM. Děti se pod jeho vedením zúčastňují různých turnajů, kde slaví i nemalé úspěchy.

Karel Slapnička

Aikido dělá od roku 1988, kdy v Kralupech založil první klub aikida. Před tím dělal judo, má 2 Dan v judu a 5 Dan Hombu dojo v aikidu. Judo dělal od 16 let a dostal se do VTJ Dukla Prostějov , kde a závodil 1 ligu. Karel je spoluzakladatel České Asociace Aikido, kde pracoval ve vedení jako vicepresident několik let a poté i jako president ČAA. Kroužky Aikida v DDM vede již 17 let. Mezi jeho koníčky patří stolní tenis, plavání, turistika. Dále  dlouhá léta trénoval fotbalovou mládež na Kralupsku. Rád se toulá po horách se svou ženou a má rád pohodové lidičky.

Petr Straka

V DDM vede zájmový útvar Historický šerm určený dětem od 10 let.

Václav Svatoš

V DDM pracuje jako externí pracovník již 8 let. Učí děti základům florbalové hry. Nacvičuje s dětmi útok, obranu, střelbu , hraje s nimi florbalové turnaje. Tato práce se stala jeho  koníčkem a má ji moc rád.

Michal Topinka

Michal se celý život věnuje sportům (lyžování, basketbal, badminton, stolní tenis, atletika atd.). Od 18 let se začal věnovat žonglování a následně založil kroužek žonglování v DDM. Je trenérem mladších žáků v místním oddíle skiklub Kralupy. Za práci s dětmi v oblasti sportu dostal ocenění Čestný občan Kralup. V DDM aktuálně vede zájmové útvary Badminton (děti 11-15 let) a Stolní tenis (děti od 8 let).

Vladimír Verner

Pracuje v DDM jako externí pracovník již 9 let a to jako vedoucí šachového kroužku. Rád předává své zkušenosti a vědomosti z oblasti šachů dětem. Učí je základům šachové hry, různým kombinacím a šachovým partiím. Práce s dětmi ho naplňuje a má ji moc rád.

Viktor Žuk  - Lektor kroužků Keramika sochařství a olejomalba

Karel Janda  - Lektor kroužků Výpočetní techniky 

Jakub Kozelka  - Lektor kroužků grafickým a mediálním zaměřením

Mgr. Lukáš Moravec  - Lektor Kroužku Technika kolem nás

Jakub Volek  - Lektor tenisového kroužku

Prokop klouček  - Lektor tenisového kroužku

Jiří Štark  - Lektor Klavíru

Pavel Pližingr  - Lektor kroužků s fotografickou tématikou

MUDr. Martin Kahle, Ph.D.- Lektor kroužku Robotika

V DDM vede zájmové útvary Olejomalba (děti od 12 let) a Keramika - sochařství (děti od 12 let). V těchto oborech má dlouholeté zkušenosti a rád je předává mladé generaci.