Přejeme všem dětem krásného Mikuláše!

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Po dopolední besídce zavítal do DDM sv. Mikuláš i s andělem a čerty, aby pozdravil děti v našich zájmových kroužcích. A jelikož nikdo nezlobil, nerozdávalo se uhlí, ale jen sladkosti. Přejeme Vám krásný večer a bohatou nadílku! 

Back to homepage