Seifertovy Kralupy

This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Zveme vás na festival přednesu a poezie Seifertovy Kralupy, přijďte si s námi vyslechnout vítěze dětské recitační soutěže DDM. V KaSS Vltava již brzy.

Back to homepage