Výsledky soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ – okresního kola.

This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news
Milí rodiče a milé děti,
26.4.2023 jsme obdrželi výsledky soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ – okresního kola.
V první řadě bychom rádi řekli, že si nesmírně vážíme toho, že se vaše děti do soutěže zapojily.
V okresním kole se v letošním roce z našich řad umístila pouze jedna dívka v kategorii ZŠ 1 (1-3 třída) a to na 3 místě.
Její práce postoupila do krajského kola a na výsledky teprve čekáme. Krajské kolo a jeho hodnocení bude probíhat tuto neděli 14.5.2023. O případném dalším postupu vás budeme neprodleně informovat.
Vyhlášení jak okresního, tak krajského kola proběhne současně na HZS Mělník a to předběžně v prvním týdnu měsíce června.
Ještě jednou touto cestou všem zúčastněným děkujeme.
Tým DDM

Back to homepage