Vyjádření DDM k Tanečnímu poháru 2023

This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

 

Vyjádření DDM k situaci, která nastala během Tanečního poháru dne 20.4.2023

 

O umožnění účasti na taneční soutěži jsem byla požádána prostřednictvím emailu od paní trenérky Ing. Lucie Zaky, která mě aktivně oslovila přímo se slovy, že ji velmi zaujal náš plakát týkající se taneční soutěže. Informace a propozice k soutěži si sama vyžádala a byly jí obratem poslány. Ačkoliv skupina Jam Dance Crew spadá pod okres Praha – západ, rozhodly jsme se po konzultaci s dalšími kolegyněmi, že povolíme účast jejích svěřenců. Byla několikrát upozorněna, že se jedná o amatérskou soutěž pro účastníky DDM a žáky základních a středních škol.

S paní trenérkou jsme se telefonicky domluvily, že se soutěže účastní výhradně soutěžící, kteří netančí profesionálně. Mělo se jednat o děti, pro něž bude tato soutěž jejich první zkušeností a tedy o tanečníky, kteří začínali tančit teprve v září 2022 a kteří za sebou nemají žádné zkušenosti z tanečních soutěží a velkých soutěží se nechtějí účastnit. Rovněž přislíbila, že nepošle žádné tanečníky, kteří se účastní ligových soutěží. Realita však byla úplně někde jinde.

Během taneční soutěže jsme získali podložené informace o porušení veškeré telefonické domluvy. Po odtančení choreografie první skupiny bylo jasné, že se nejedná o amatérské tanečníky. Vyšlo najevo, že odtančila taneční skupina. Nejednalo se tedy o školské zařízení nebo dětský domov a došlo tedy k rozporu s propozicemi. Trenérce tuto skutečnost vysvětlila porota, organizátoři i koordinátorka Krajského úřadu Středočeského kraje.

Porota se usnesla spolu s organizátory, že účastníky nediskvalifikuje a rozhodla o tom, že získají nepostupové 3. místo. Děti tak dostaly pohár i medaile a neodešly s prázdnou. Nicméně nelze opomenout nesportovní chování dětí ani paní trenérky.

Vyskytlo se hned několik velmi nevhodných situací. Pokud jde o paní trenérku, po vyhlášení výsledků ukázala na porotu, organizátory, soutěžící i diváky neslušná gesta (zdvižené prostředníčky), byla sprostá a vulgární. Místo aby dětem vysvětlila, co se vlastně stalo, poslala děti za organizátory.

A bohužel ani její svěřenci se nechovali vhodně a slušně. Při předávání medailí byli sprostí, arogantní a odmítali si převzít medaile a poté, co přišli za organizátory, začali se prohrabovat v neveřejných výsledcích poroty, sprostě a vulgárně osočovali všechny okolo. Nikoho nezajímalo, jaká byla předchozí dohoda mezi trenérkou a organizátory. Na všechny okolo nahlas křičeli, že jsou taneční skupina a na soutěže chodí a také je vyhrávají, což je opět v rozporu s původní dohodou. Při odchodu sprostě slovně napadali i ostatní zaměstnance DDM Kralupy. Paní ředitelka DDM byla slovně napadena jedním ze svěřenců paní Zaky a to cituji: „Co ty seš tady, už mě neser!“ a titulování, že jsme pič*, jsme zaslechli snad stokrát.

Uznávám, že část chyby nastala na naší straně a sice že jsem si důkladně neprověřila, komu výjimku v okrese udělujeme a že se nejedná o amatérské účastníky z DDM, SŠ nebo ZŠ a dětem i trenérce jsem se na místě omluvila.  Nicméně jsem věřila, že domluva platí, a proto jsem už další kroky a prověřování nepodnikala. Rovněž by mě nenapadlo, že budou do soutěže poslány skupiny v rozporu s propozicemi, které jsem včas předala a předpokládala, že se jimi bude paní trenérka řídit.

Za toto hrubé a nesportovní chování odebíráme skupině Jam Dance Crew 3.místo a diskvalifikujeme je ze soutěže. Rovněž žádáme o zaslání jména a příjmení chlapce, který takto slovně napadal ředitelku DDM, abychom mohli informovat školu, kterou navštěvuje.

 

 

Libuše Živná

Pedagog volného času DDM

Smetanova 168

Kralupy nad Vltavou

 

 

Mgr. Kateřina Viktorová

Ředitelka DDM

Back to homepage