JARNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ V DDM !!!

This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news
Milí zájemci o kurzy pro dospělé, 

přihlásit na kurzy se můžete prostřednictvím našeho přihlašovacího systému domeček https://ddmkralupy.iddm.cz/prihlaseni  - v sekci AKCE

Všechny kurzy budou pod vedením Mgr. Gábiny Junáškové

Cena kurzů zůstává i v letošním roce stejná tedy 400,- Kč. 

Těšíme se na hojnou účast

Back to homepage