Soutěž - "POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE" pro rok 2023

This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

V přílohách tohoto plakátu najdete také dokumentu pro podpis souhlasu se zpracováním os. údajů a také dokument, kde uvedete jméno a příjmení autora práce a nalepíte je na zadní stranu odevzdávaného originálu. 


Těšíme se, že se do soutěže zapojíte

Tým DDM

Back to homepage