24. února - Vepřové hody před DDM

This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Ještě než začne tradiční předvelikonoční půst, přijďte s námi oslavit fašank před DDM tradičními zabijačkovými hody!

A jaké jsou vlastně masopustní tradice?

·  * Mosupust – lidově karneval, je třídenní svátek v období mezi dvěma největšími křesťanskými svátky – vánočními a velikonočními.

·      * Mezi jiné regionální názvy patří: fašank, fašanky, končiny, šibřinky, voračky.

·      * Začíná po svátku Tří králů a vrcholí tzv. „tučným čtvrtkem“ před Popeleční středou a slaví se nadcházející neděli, pondělí, úterý. Jedná se o pohyblivý svátek odvislý od Velikonoc.

·     * Výraz je odvozen z latinského „carne levare“ – dát maso pryč.

·  * Období masopustu je charakteristické radovánkami, veselím, tanečními zábavami a hodováním před počátkem 40denního velikonočního půstu.

·   

Do tohoto období tak nejčastěji spadali vepřové hody – zabijačky, vesnické bály a vše se zakončovalo bujarým průvodem masek obcí spojený s různými zvyky a tradicemi. Např. žádáním starosty o karnevalový průchod obcí a předání hlávky zelí.

·     Tzv. karneval v sobě nese odkaz také na starořímské bakchanálie „carrus navalis“ – oslavy boha Bakcha – boha vína a plodnosti. V jarním období se totiž slavil příchod nového roku, který byl spjat s počátkem vegetačního období.

Masopust se na území Čech, Moravy a Slezska slavil (slaví) s různými odchylkami a specifiky. Týkají se nejen masek a odívání, ale i specifických pokrmů a výslužky (slanina, jitrnice, boží milosti, koblihy…) stejně jako doprovodných písní a tanců. Zajímavý je obřadní tanec mladých mužů tzv. „pod šavle“ (pod šable), jinde se setkáváme s názvem „tanec Turků“ či „bobkovníci“.


Jinou zajímavostí je také taneční zábava vdaných a ženatých (tzv. mužovské bály), kam neměla svobodná chasa přístup. Typické byli tance, při kterých se vyskakovalo vysoko, což mělo symbolizovat růst obilí. Lidé věřili, že jak vysoko selka při mužovském bále vyskočí, tak vysoko bude růst obilí a len.

 

·      K masopustu se také vztahuje velké množství pranostik:

-     * Krátký masopust – dlouhá zima.

-     * Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý – čeká nás neúroda po celý rok

-     * Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu.

Back to homepage