Výchovný koncert

Výchovný koncert se skutečně vydařil. Plný sál dětí si vyslechl nejen známé filmové melodie, ale také klasickou hudbu. Děti si dokonce mohly ozkoušet, jaké to je, být dirigentem a řídit s taktovkou celý kvartet. Mozartova Malá noční hudba byla v jejich podání překvapivým zážitkem, ke kterému nechyběl ani dirigentský frak.

Žáci mohli také soutěžit v poznávání hudby k večerníčkům a čekala na ně po každé skladbě sladká odměna. Les rukou, který vystoupení MIB quarteta doprovázel, vypovídal o nadšení mladých posluchačů.

Těšíme se na další setkání v kulturním domě Vltava!


Back to homepage