Výchovný koncert

Výchovný koncert

Výchovný koncert se skutečně vydařil. Plný sál dětí si vyslechl nejen známé filmové melodie, ale také klasickou hudbu. Děti si dokonce mohly ozkoušet, jaké to je, být dirigentem a řídit s taktovkou celý kvartet. Mozartova Malá noční hudba byla v jejich podání překvapivým zážitkem, ke kterému nechyběl ani dirigentský frak.

Žáci mohli také soutěžit v poznávání hudby k večerníčkům a čekala na ně po každé skladbě sladká odměna. Les rukou, který vystoupení MIB quarteta doprovázel, vypovídal o nadšení mladých posluchačů.

Těšíme se na další setkání v kulturním domě Vltava!


Back to homepage