Cvičeníčko a Barvička - klubíky DDM - AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Bohužel kvůli epidemiologické situaci jsme nuceni omezit počet účastníků na kluby Cvičeníčko a Barvička. Do těchto klubů bude možné se přihlásit přes náš rezervační systém DOMEČEK (postup naleznete v sekci přihlášky). V rezervačním systému naleznete kluby pod odkazem AKCE. Do klubů bude možné se přihlásit vždy celý týden před konáním kroužku, tz. že na první lekci všech klubíků bude možné se přihlásit od 15. září od 9:00 hodin. Jednotlivé klubíky jsou rozděleny dle věku, prosím dodržujte věkovou hranici, je to z důvodu náročnosti. 

NA KAŽDOU LEKCI JE POTŘEBA HLÁSIT SE ZVLÁŠŤ.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEBUDETE MOCI DOSTAVIT, DEJTE PROSÍM VĚDĚT DEN PŘED KONÁNÍM AKCE.

JEDNOTLIVÉ LEKCE SE PLATÍ VŽDY U LEKTORA.

Back to homepage