ÚHRADA PŘEPLATKU ZA ZÚ 2. POLOLETÍ 2020/2021

This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Vracení přeplatků za 2. pololetí ZÚ za školní rok 2020/2021

Vycházíme z vyhlášky č. 74/2005 sb. O Zájmovém vzdělávání §11

Přeplatky se vrací tímto způsobem:

1) úplata za zájmové vzdělávání, které probíhalo on-line výukou se vrací 50% z poměrné částky úplaty.

2) úplata za zájmové vzdělávání, které probíhalo pouze prezenčně poslední 2 měsíce se vrací 80% z poměrné částky úplaty.

 

Přeplatky můžete využít tímto způsobem:

1)     1. Můžete využít přeplatek pro úhradu některé další přihlášky

2)    2. Zažádat o vrácení přeplatku na Váš bankovní účet (účet musí být stejný, jako účet, ze             kterého byla částka poukázána)

Výše uvedené provádíte v registračním systému domeček https://ddmkralupy.iddm.cz/prihlaseni 

PŘEPLATEK JE EVIDOVÁN VŽDY U DANNÉHO KROUŽKU

Návod na uplatnění požadavku,  (vrácení  nebo přesun na jiný ZU) naleznete ve složce KE STAŽENÍ na webových stránkách DDM Kralupy (/)

 

Attachments:

Back to homepage