DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže) je zakázána až do odvolání dle posledních nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem je zařazení našeho zařízení do 5 stupně PSA.

 

Aktuální informace a změny o provozu DDM Kralupy sledujte na webu DDM a také na našem Facebookovém profilu. Zde budou uváděny nejaktuálnější informace.


Váš tým DDM Kralupy

Back to homepage