Přednáška - New York

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Stejně jako v předešlém roce, i letos jsme navázali na cestovatelské přednášky. První na téma New York se uskutečnila dne 3. října v klubu důchodců. Poslechnout si ji přišlo 35 seniorů.

Back to homepage