Přednáška - New York

Přednáška - New York

Stejně jako v předešlém roce, i letos jsme navázali na cestovatelské přednášky. První na téma New York se uskutečnila dne 3. října v klubu důchodců. Poslechnout si ji přišlo 35 seniorů.

Back to homepage