Seifertovy Kralupy

Stejně jako v předešlých letech i toto září proběhla v rámci festivalu poezie Seifertovy Kralupy přehlídka vítězů recitační soutěže. Večer pomohli zpříjemnit pražští herci paní Hrušková a s panem Přeučilem.

Všem dětem děkujeme za účast a krásný přednes a těšíme se na další ročník!


Back to homepage