Literární soutěž

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

U příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti a 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Guarrigua Masaryka jsme pro vás připravili literární soutěž. Pojďte si společně s námi připomenout tuto jedinečnou osobnost naší historie. Velkého demokrata, filozofa a člověka, kterému vděčíme za samostatný stát.

Dům dětí a mládeže vyhlašuje literární soutěž na téma: „Můj oblíbený citát od T.G.M.“ Literární forma je libovolná – úvaha, esej, fejeton, povídka. Rozsah maximálně 2 normostrany. Své práce zasílejte do 9. října korespondenčně na adresu DDM nebo e-mailem (info@ddmkralupy.cz)

Těšíme se na vaše práce!


Pokud hledáte inspiraci, přijměte několik podnětů:

  • „Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“
  • „Cit ani vůle nejsou argumentem, chybí-li rozum.“
  • „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“
  • „Nebát se a nekrást.“
  • „Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“
  • „Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

Back to homepage