Přednáška o kyberšikaně

This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

19. září proběhla v DDM zajímavá přednáška na téma kyberšikana a nebezpečí, které mohou hrozit vašim dětem na internetu. Nepodceňujte rizika virtuálního prostoru. Pokud Vám přednáška unikla, rádi Vám zprostředkujeme informace.

Back to homepage