Hrátky s Harry Potterem

This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V pátek 7. Června 2019 uspořádal Dům dětí a Mládeže Kralupy a ZŠ Komenského zábavné dopoledne s Harry Potterem. Čarodějnou stezku (15 stanovišť) v krásném prostředí pod Infocentrem na břehu Vltavy prošly stovky dětí a jejich rodičů. Děti plnily různé úkoly, jako například hledání kamene mudrců, přípravu čarodějných lektvarů, či legendární hru Famfrpál. Dále si mohly vyzkoušet i sportovní aktivity jako freesbee, kroket, pétanque, či fotbal. Zpestřením byly též úkoly, které připravily pracovnice s Ekocentra Kralupy, sovička Buggy sokolníka Romana Lamii a samozřejmě hasičská pěna, kterou zajistil Sbor dobrovolných hasičů z Minic. No a aby toho nebylo málo, tak si děti mohly zaskákat na Bradavickém hradě, namalovat si obličej, nebo ochutnat čarodějné perníčky. Dětský smích, zábava, krásné prostředí a počasí, co více si mohli pořadatelé této akce přát. Tak zase za rok v červnu na Dny Kralup.


Back to homepage