Malování světlem

Také v letošním roce jsme pro kralupské děti otevřeli zájmový kroužek Mladý fotograf - malování světlem. Pod vedením Pavla Pližingra se děti věnují originální technice a tvoří jedinečné snímky. Posuďte sami! Nebo ještě lépe, přijďte se podívat osobně. Rádi vás na kroužku uvítáme.


Back to homepage