Seifertovy Kralupy

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V pátek 21. září proběhla v kulturním domě Vltava přehlídka vítězů recitační soutěže Seifertovy Kralupy. Zaposlouchat jste se mohli do přednesu 13 vystupujících, ale také do zhudebněných veršů v podání sboru Notička. Vystoupil také muzikálový zpěvák Tadeáš Horehleď a úvodního slova se ujal starosta města pan Petr Holeček, který celý festival zahájil.

Zdůraznil, jak důležitá je poezie, neboť ukazuje nejen krásu slova, ale i rodné řeči. V případě Jaroslava Seiferta umocněné vztahem k rodné zemi a domovu. 

V dnešní době, kdy je vlastenectví spíše zneužíváno k šíření nenávisti vůči jiným, je četba veršů o to naléhavější, neboť poezie zlé myšlenky nešíří. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další ročník.


Back to homepage