Nové kroužky

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Mezi nové kroužky patří mimo jiné také pečení a vaření. Děti se pod vedením paní učitelky Pražákové naučí nejen pracovat v kuchyni, ale také si osvojí zásady správného stolování a zdravé výživy. 

Back to homepage