Běh pro Lukáška

Běh pro Lukáška

Děkujeme všem za účast! Na startu se vás sešlo více jak 100. Jsme rádi, že jste si ve svém volnu našli čas pro dobrý skutek a podpořili správnou věc. Výtěžek předáme Lukáškovi v nadcházejícím týdnu.
Back to homepage