Nové prostory v DDM

This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V květnu pro Vás v DDM otevíráme nové prostory kuchyňky. Ta od září bude sloužit jako místnost pro zájmový útvar VAŘENÍ, kde se děti budou učit nejen kuchařským dovednostem, ale také správnému stolování. Pohádkové prostředí bude mimo výuku sloužit i rodičům, kteří zde při kávě a čaji budou moci čekat na své děti.

Back to homepage