Historie a současnost


Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou byl do 31.12. 1999 odloučeným pracovištěm DDM Mělník. Od 1. 1. 2000 je DDM příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou.:

Je zařazený do sítě škol. Základem činnosti je nabídka aktivního využívání volného času pro děti a mládež již od 0 let. A to jak v zájmových útvarech, tak v klubech. Patří mezi ně např. několik skupin výtvarných, Šikovná dívka, Píšťalka, Počítače, angličtina, jóga, plastikový modelář, letecký modelář, paličkování, ale také velice pěkné zařízení Keramiky a klub Barvička, Baby sport a Sluníčko pro ty nejmenší.
Díky samostatné tělocvičně můžeme nabídnout sportovní vyžití opravdu velkému množství dětí.
V době školních prázdnin pořádáme jak zimní tábory, tak několik letních táborů. Pořádáme také řadu mimořádných akcí, jak ve všední dny, tak o víkendech. Z těch minulých jmenujme například výtvarnou soutěž „Dům mých snů“, která vyvrcholila malováním vítězných obrázků na fasádu, Pohádkový les, koncert „Super mega music show“, kterého se zúčastnila řada umělců a 700 dětí, pořádaný v rámci dlouhodobého programu „DDM proti drogám“. Zde také začala naše spolupráce s charitativními organizacemi Kapka naděje a Ostrovy života.
Pravidelně pořádáme diskotéky pro děti, zájezdy do divadel, cyklistické výlety, Den dětí, Mikulášskou, Vánoční a Velikonoční výstavy. Součástí programu se již také staly sobotní kurzy pro dospělé.
Během školního roku jsme pořádali sportovní soutěže vyhlášené AŠKK. Oblastní i okresní kola např. vybíjená, basketbal, malá kopaná, atletická všestrannost, přespolní běh, plavání, stolní tenis, aerobic, florbal… Také jsme pořadateli okresních kol olympiád např. v Nj či počítačích.

Informace o našich akcích, články a fotografie z akcí i kroužků a zajímavosti ze života DDM si mohou obyvatelé města přečíst v Kralupském zpravodaji a také na těchto stránkách.

Činnost DDM Kralupy také podporuje Středočeský kraj – http://www.kr-stredocesky.cz